Beleidsplan 2020 Stichting GoodTextiles


Naam:  Stichting GoodTextiles

RSIN:  856550279

Bezoekadres:  Hamelandroute 90, 7121 JC Aalten

 

Bestuurssamenstelling

 

Ralf Hellmann, Voorzitter

Dr. Norbert Taubken, Penningmeester

Klaus Baur, Secretaris


Beloningsbeleid

De leden van het bestuur van de stichting GoodTextiles zijn onbezoldigd


Doelstelling

De GoodTextiles Stichting is een stichting zonder winstoogmerk. Wij zetten ons in voor een duurzame textielhandel in ontwikkelingslanden.

 

De stichting zet eigen projecten op en verzamelt giften, die ten goede komen aan de katoenboeren en hun families alsmede leiden tot een beter milieu.

 

De projecten worden uitgevoerd door experts op het gebied van duurzame textielproductie, milieubescherming en MVO-initiatieven. Onze specialisten hebben niet alleen jarenlange ervaring op het gebied van duurzaamheid, het is hun way of life en ze geven zelf graag het goede voorbeeld. De inzichten die zo worden opgedaan, vinden veel weerklank en bevorderen ecologische, sociale en ethische groei in de textielbranche.

 

GoodTextiles Stichting ondersteunt textielprocessen die goed zijn voor mens en milieu - van de grondstof tot het uiteindelijke textielproduct.

 

De zwaartepunten van onze activiteiten zijn terug te vinden in onze thema’s. Voor de verbetering van de levensstandaard houdt de GoodTextiles Stichting zich bezig met het veiligstellen van het ecologische evenwicht in ontwikkelingslanden, ook ondersteunt ze duurzaam management in textielfabrieken. Het toezien op de naleving van sociale randvoorwaarden en de samenwerking met ontwikkelingslanden zijn eveneens speerpunten van de stichting.

 

Ook houden wij ons bezig met het ontwikkelen van innovatieve oplossingen op het gebied van duurzaamheid.


Fondswerving

Onze stichting richt zich zowel tot bedrijven uit de textielindustrie als tot spelers van buiten de industrie die in het kader van hun Corporate Social Responsibility (CSR) oriëntatie willen deelnemen aan specifieke financieringsprojecten op een financiële of geoormerkte basis.

 


Bedrijven

Wij zijn aanwezig op diverse beurzen en bijeenkomsten gericht op biologische landbouw (katoenproductie), en leggen daar contact met bedrijven.

Daarnaast wordt de stichting gepromoot door een aantal enthousiaste ondernemingen uit de textielbranche binnen hun bestaande netwerk.

Voor Bedrijven uit de textielindustrie die zijn geïnteresseerd in het onderwerp duurzame textielproductie. Verzorgen wij  ter plaatse trainingen, geven uitleg over de duurzame teelt van biologisch katoen en tonen foto's, gegevens en feiten over de leefomstandigheden van de Bio-katoen-boeren. In het kader hiervan presenteren we projecten en promotiemaatregelen via de Stichting.


Particulieren

Ook particulieren die een duurzaam  textielwaardeketen willen bevorderen, kunnen de stichting ondersteunen met donaties. Particulieren en ondernemingen kunnen donateur of partner van de stichting worden.

Deze bijdargen  kunnen zijn geoormerkt voor een bepaald fonds dan wel van algemene aard zijn.

Hotels die bio katoen produkten gebruiken  bieden wij een informatiekaart aan die in hotelkamers kan worden neergezet.

Deze kaart "Niet alleen schoon - maar goed" toont in korte vorm de processen van een duurzame textielketen. Meer informatie over de stichting en participatiemogelijkheden vindt u op de achterkant: Wilt u zelf actief worden? Contactgegevens - donatiemogelijkheden worden gegeven.

 


In samenwerking met een subsidieadviseur zal per project worden bekeken of voor   betreffende project subsidies mogelijkheden zij. Verder zal worden gekeken naar de mogelijkheid om de stichting aan te melden bij organisatieen fondsen die goede doelen financieel ondersteuenen.

 


Begroting

Op de website van de stichting worden momenteel verschillende projecten in India benoemd, te weten:

  1. Clean and Green Villages
  2. Training center Adilabad
  3.  Infrastructure development for Girls school- equipment and education
  4. Cotton Bags

Clean and Green Villages

Actieplan: Houd het milieu schoon van plastic afval. Dorpelingen verzamelen plastic flessen voor recycling en creëren nieuwe inkomsten. De coöperatie geeft trainingen voor het composteren van afval. Afhankelijk van de gewenste inzet kan men deelnemen aan het project.

Training center Adilabad

De looptijd van dit project is 6 maanden de kosten zijn begroot op € 30.430.

De doelstelling is om dit project in 2019 te kunnen realiseren.

Infrastructure development for Girls school- equipment and education

Dit project omvat meerdere scholen. Doelstelling is om per jaar 1 school  te ondersteuenen.

 

De kosten zijn per school begroot op € 14.000

Cotton Bags

Dit betreft een doorlopend project. Er zijn geen concrete doelstelling met betrekking tot de aantallen die per jaar worden gegeven. 

De ontvangen giften zijn door de gevers geoormerkt. Zodra er        € 6.000 is ontvangen worden de Cotton Bags aangeschaft.Het bereiken van de doelstellingen - het implementeren van de strategie

De raad van bestuur van de stichting wordt geadviseerd door een raad van bestuur over de uitwerking, het advies en de opzet van passende financieringsprojecten. De Raad van Bestuur is onafhankelijk en honorair en bestaat uit internationale persoonlijkheden op het gebied van milieuontwikkeling, mensenrechten, maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), duurzaam textielontwerp en -productie.


Financiel verantwoording

Prognose 2020

Het Corona Virus heeft voor een nieuwe realiteit gezorgd.

Sponsoren die in het verleden concrete toezeggingen deden hebben  te kennen dat ze dit  momenteel niet kunnen.

Het is daarom ook dat wij geen begroting kunnen maken in absolute cijfers.

 

Er zijn al donaties van EUR 5.000 ontvangen voor een schoolontwikkelingsproject in India in 2020.

Voor hetzelfde schoolproject wordt in 2020 nog eens 10.000 euro verwacht.

Verder is de uitvoering van een project "Against Child Labour" in samenwerking met RVO, NL gepland.

De aanvraag van de subsidie is gepland boor het najaar 2020. De uitvoering zal in 2021 gebeuren.

 

Uitvoeringen van projecten is afhankelijk van de ontvangen gelden.

Met de uitvoering van een project wordt begonnen zodra de financiering rond is dat wil zeggen op het moment dat de stichting de liquide middelen  heeft ontvangen.


Aalten, 27-04-2020

Foundation Documents

donations

Volksbank Bocholt eG

IBAN DE39 4286 0003 0274 7722 00

SWIFT-BIC: GENODEM1BOH