Beleidsplan 2021 Stichting GoodTextiles


Naam:  Stichting GoodTextiles

RSIN:  856550279

Bezoekadres:  Hamelandroute 90, 7121 JC Aalten

 

Bestuurssamenstelling

 

Ralf Hellmann, Voorzitter

Dr. Norbert Taubken, Penningmeester

Klaus Baur, Secretaris


Beloningsbeleid

De leden van het bestuur van de stichting GoodTextiles zijn onbezoldigd


Doelstelling

De GoodTextiles Stichting is een stichting zonder winstoogmerk. Wij zetten ons in voor een duurzame textielhandel in ontwikkelingslanden.

 

De stichting zet eigen projecten op en verzamelt giften, die ten goede komen aan de katoenboeren en hun families alsmede leiden tot een beter milieu.

 

De projecten worden uitgevoerd door experts op het gebied van duurzame textielproductie, milieubescherming en MVO-initiatieven. Onze specialisten hebben niet alleen jarenlange ervaring op het gebied van duurzaamheid, het is hun way of life en ze geven zelf graag het goede voorbeeld. De inzichten die zo worden opgedaan, vinden veel weerklank en bevorderen ecologische, sociale en ethische groei in de textielbranche.

 

GoodTextiles Stichting ondersteunt textielprocessen die goed zijn voor mens en milieu - van de grondstof tot het uiteindelijke textielproduct.

 

De zwaartepunten van onze activiteiten zijn terug te vinden in onze thema’s. Voor de verbetering van de levensstandaard houdt de GoodTextiles Stichting zich bezig met het veiligstellen van het ecologische evenwicht in ontwikkelingslanden, ook ondersteunt ze duurzaam management in textielfabrieken. Het toezien op de naleving van sociale randvoorwaarden en de samenwerking met ontwikkelingslanden zijn eveneens speerpunten van de stichting.

 

Ook houden wij ons bezig met het ontwikkelen van innovatieve oplossingen op het gebied van duurzaamheid.


Fondswerving

Onze stichting richt zich zowel tot bedrijven uit de textielindustrie als tot spelers van buiten de industrie die in het kader van hun Corporate Social Responsibility (CSR) oriëntatie willen deelnemen aan specifieke financieringsprojecten op een financiële of geoormerkte basis.

 


Bedrijven

Wij zijn aanwezig op diverse beurzen en bijeenkomsten gericht op biologische landbouw (katoenproductie), en leggen daar contact met bedrijven.

Daarnaast wordt de stichting gepromoot door een aantal enthousiaste ondernemingen uit de textielbranche binnen hun bestaande netwerk.

Voor Bedrijven uit de textielindustrie die zijn geïnteresseerd in het onderwerp duurzame textielproductie. Verzorgen wij  ter plaatse trainingen, geven uitleg over de duurzame teelt van biologisch katoen en tonen foto's, gegevens en feiten over de leefomstandigheden van de Bio-katoen-boeren. In het kader hiervan presenteren we projecten en promotiemaatregelen via de Stichting.


Particulieren

Ook particulieren die een duurzaam  textielwaardeketen willen bevorderen, kunnen de stichting ondersteunen met donaties. Particulieren en ondernemingen kunnen donateur of partner van de stichting worden.

Deze bijdargen  kunnen zijn geoormerkt voor een bepaald fonds dan wel van algemene aard zijn.

Hotels die bio katoen produkten gebruiken  bieden wij een informatiekaart aan die in hotelkamers kan worden neergezet.

Deze kaart "Niet alleen schoon - maar goed" toont in korte vorm de processen van een duurzame textielketen. Meer informatie over de stichting en participatiemogelijkheden vindt u op de achterkant: Wilt u zelf actief worden? Contactgegevens - donatiemogelijkheden worden gegeven.

 


In samenwerking met een subsidieadviseur zal per project worden bekeken of voor   betreffende project subsidies mogelijkheden zij. Verder zal worden gekeken naar de mogelijkheid om de stichting aan te melden bij organisatieen fondsen die goede doelen financieel ondersteuenen.

 


Begroting

Op de website van de stichting worden momenteel verschillende projecten in India benoemd, te weten:

  1. Mobile school
  2. One cow for each farmer
  3. Clean and Green Villages
  4. Training center Adilabad
  5.  Infrastructure development for Girls school- equipment and education
  6. Cotton Bags

Mobile schools

Actieplan: Scholen in India zijn in 2021 gesloten vanwege de pandemie van Corona. Mobiele scholen in speciaal uitgeruste leercentra bieden leerlingen een alternatieve benadering van onderwijs. Twee leerkrachten geven les in kernonderwerpen. Het curriculum omvat ook het gebruik van computers en mobiele apparaten.

 

Start van de planning - oktober 2021

Start mobiele school - januari 2022 (duur ca. 12 maanden)


One cow for each farmer

Actieplan: 50 boeren voorzien van koeien om hun mest als natuurlijke meststof naar de biologische katoenvelden te brengen. Het project kan worden opgeschaald naar andere dorpen. De kosten voor een koe bedragen 300 euro.Clean and Green Villages

Actieplan: Houd het milieu schoon van plastic afval. Dorpelingen verzamelen plastic flessen voor recycling en creëren nieuwe inkomsten. De coöperatie geeft trainingen voor het composteren van afval. Afhankelijk van de gewenste inzet kan men deelnemen aan het project.


Training center Adilabad

De looptijd van dit project is 6 maanden de kosten zijn begroot op € 30.430.

De doelstelling is om dit project in 2019 te kunnen realiseren.


Infrastructure development for Girls school- equipment and education

Dit project omvat meerdere scholen. Doelstelling is om per jaar 1 school  te ondersteuenen.

 

De kosten zijn per school begroot op € 14.000


Cotton Bags

Dit betreft een doorlopend project. Er zijn geen concrete doelstelling met betrekking tot de aantallen die per jaar worden gegeven. 

De ontvangen giften zijn door de gevers geoormerkt. Zodra er        € 6.000 is ontvangen worden de Cotton Bags aangeschaft.Het bereiken van de doelstellingen - het implementeren van de strategie

De raad van bestuur van de stichting wordt geadviseerd door een raad van bestuur over de uitwerking, het advies en de opzet van passende financieringsprojecten. De Raad van Bestuur is onafhankelijk en honorair en bestaat uit internationale persoonlijkheden op het gebied van milieuontwikkeling, mensenrechten, maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), duurzaam textielontwerp en -productie.


Financiel verantwoording

Prognose 2022

Het Coronavirus, de oorlog in Oekraïne en de daarmee samenhangende energiecrisis hebben voor nieuwe uitdagingen gezorgd. Sponsors die in het verleden concrete toezeggingen hebben gedaan, kunnen dat nu niet doen. Om deze redenen kunnen we niet in absolute termen begroten. 

 

Door de voortdurende schoolblokkade in India kon het voor 2021 geplande schoolontwikkelingsproject niet worden uitgevoerd. Aangezien de heropening van de scholen onzeker is, is als alternatief het project "Mobiele school" gestart. Hier is 15.000 euro aan donaties geïnvesteerd en het project zal in 2022 worden uitgevoerd. 

 

In 2022 zal het WASH-project (water, sanitaire voorzieningen en hygiëne) worden uitgevoerd in samenwerking met Cotton made in Africa (Aid by Trade Foundation). Met GTF-donaties van 10.500 euro worden twee nieuwe waterputten aangelegd, een bestaand pompsysteem gerepareerd en bewoners opgeleid in hygiënisch en zuinig gebruik van drinkwater. 

 

De uitvoering van verdere projecten hangt af van de ontvangen fondsen. De uitvoering van een project gaat van start zodra de financiering rond is, dat wil zeggen zodra de stichting de liquide middelen heeft ontvangen..

 


Aalten, 26-10-2022

 

Foundation Documents

donations

Volksbank Bocholt eG

IBAN DE39 4286 0003 0274 7722 00

SWIFT-BIC: GENODEM1BOH